Diploma- en opleidingsstructuur

De Academie voor Gastronomie streeft naar een heldere diploma structuur in Nederland. We doen dat in overleg met de belangrijkste betrokkenen in ons land, zoals Koninklijke Horeca Nederland, het Nederlands Gilde van Sommeliers, de SDEN, het Productschap Wijn, de KVNW, de Wijnacademie, het Wijninstituut, SVH en het bierbureau.

De voorgestelde structuur voor Gastronoom-Sommelier gaat uit van vier niveaus. Ieder niveau wordt afgetoetst met een wijndeel en een deel gastronomische vaardigheden. Het wijndeel wordt op de diverse niveaus afgetoetst door de SDEN (Stichting Dranken Examen Nederland), WSET (Wine & Spirit Education Trust) of gelijkwaardig. De gastronomische vaardigheden door het CIGE (Centraal Instituut voor Gastronomie Examens). Opleiding en examinering zijn daarmee strikt gescheiden. Opleiders kunnen zelfstandig cursussen en trainingen aanbieden om hun deelnemers zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens.

De Academie voor Gastronomie is een van dé opleiders in Nederland. We leiden niet op voor alle niveaus, de Academie verzorgt opleidingen vanaf niveau 2. Op wijngebied werken wij samen met de WSET (Wine & Spirit Education Trust) in London. De niveaus lopen parallel aan de SDEN.

WSET approved program provider